شیر برقی استیل PVD
هیدرولیک پنوماتیک تهرانی وارد کننده شیر برقی PVD

فواید سلونوئید ولو :

سلونوئید ولوها مزایای بیشتری دارند، از جمله فواید این ولو می توان موارد زیر را نام برد:

سرعت زیاد

سرویس دهی طولانی

طراحی یک پارچه

جریان برق مصرفی حداقلی

قابلیت اطمینان زیاد

قطع و وصل با سرعت بالا

ساختار شیرهای برقی :

در ساختمان شیرهای برقی می توان یک هسته فرومغناطیس و کویل الکتریکی را مشاهده نمود. ساختار ولو به شکلی ساماندهی گشته که قادر به جا به جایی دارد. در بخش مرکزی سلونوئید ولو و سیم پیچ یک هسته به نام پیستون وجود دارد. این پیستون منجر به بستن حفره کوچک می شود.هنگامی که جریان الکتریکی جهت شیرهای برقی فراهم می گردد، میدان مغناطیسی در فضای شیر شکل خواهد گرفت. پیستون داخل سلونوئید تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار گرفته و جا به جا می گردد. در حقیقت جا به جایی هسته، باز و بسته شدن مجرای جریان را به دنبال دارد.در شیرهای برقی هیدرولیک از نیروی الکتریکی جهت کنترل جریان سیال استفاده می گردد. در شیرهای برقی هیدرولیک امکان تنظیم، قطع و وصل نمودن جریان به خوبی فراهم می شود. اعمال تغییرات برای روی سلونوئید ولو از سیستم کنترل اخذ می گردد. شیرهای برقی بسته به نوع عملکرد می توانند تنوع زیادی داشته باشند.تنوع در شیر برقی ها:

شیرهای دو راهه برقی با قطع و وصل جریان در ناحیه خروجی همراه می باشد. این حالت در ارتباط به شیر باز کامل یا شیر بسته کامل است. در شیرهای برقی سه راهه دو راه خروجی و یک راه ورودی وجود دارد. از این رو جریان ورودی برای خروج به یکی از دو مسیر هدایت می شود.