فروش پمپ هیدرولیک hawe
هیدرولیک پنوماتیک تهرانی نماینده فروش پمپ هیدرولیک hawe

پمپ هیدرولیک چیست؟

در هر سیستمی بخشی موجود است که به آن قلب سیستم می گویند که بدون وجود آن،

سیستم قادر به کار کردن نیست. در یک مدار هیدرولیکی این پمپ است که اگر از کار بیفتد بقیه جزء های سیستم هم قادر به ادامه کار نمی باشند.

بازده حجمی خیلی زیاد

انعطاف پذیری بالا

قادر به کار در فشارهای بالا تا 1000 Psi و بیشتر

در ابعاد و اندازه کوچک و فشرده

برخلاف برخی از تعاریف نادرست پمپ در مدار فشار ایجاد نمی کند و کار آن تولید و به جریان انداختن مایع مد نظر ما می باشد. به صورت دیگر پمپ انرژی مکانیکی سیستم هیدرولیک را به کمک موتورهای الکتریکی، احتراقی و ... تامین می نماید. در اصل در یک سیستم هیدرولیک فشار نشانگر مقدار مقاومت به وجود آمده در برابر خروجی پمپ می باشد. به عنوان مثال اگر خروجی یک پمپ با جا به جایی مثبت، به اتمسفر باز باشد، علاوه بر برقراری جریان سیال، به خاطر نبودن مقاومت در مقابل جریان، فشاری بالاتر از فشار اتمسفر وجود نخواهد داشت. متقابلا در صورت مسدود شدن کامل خروجی پمپ، مقاومت بی نهایتی به صورت تئوریک در برابر جریان ایجاد می گردد چون فضایی جهت حرکت سیال وجود ندارد؛ در نتیجه با هدف حفاظت از اجزاء سیستم هیدرولیک، استفاده از شیر اطمینان ضروری می باشد. شیر اطمینان با رسیدن فشار سیستم به مقدار تنظیمی، مسیر عبور جریان به مخزن را باز کرده و بالاترین سطح فشار در مدار را محدود می کند.به بیانی ساده می توان دریافت که جریان خروجی پمپ با جابجایی مثبت ثابت بوده است و به فشار سیستم وابسته نیست. در نتیجه، در صورتی که مکانی جهت حرکت سیال وجود نداشته باشد و یا در صورت بالا رفتن بیش از حد بار مقاوم، استفاده از شیر کنترل فشار برای محافظت پمپ های جا به جایی مثبت در برابر فشار اضافی ضرورت می یابد.